Určenie pohlavia

U ciliátov je určenie pohlavia veľmi jednoduché, keďže samce majú na rozdiel od samíc zhrubnutý koreň chvosta, v ktorom sú uložené hemipenálne kapsy. Tieto sa u samca vyvinú obvykle vo veku 4 až 6 mesiacov, vyskytujú sa však aj jedinci, ktorí prekvapia aj po roku života. Presnejšie určenie pohlavia u mladých jedincov si vyžaduje trocha cviku, silnú lupu a dobrý zrak. Mladé samce majú v priestore medzi zadnými nohami retiazku dvoch až troch radov šupín, na ktorých sú viditeľné póry, ktoré vyzerajú ako čierne bodky. Samice majú obdobnú retiazku tiež, ale póry vyzerajú ako navoskované. Tento spôsob určenia pohlavia ale nie je vhodný pre neskúsených chovateľov, pretože bez praxe dochádza často k omylom.