Farby-mutácie

Varianty/mutácie Pagekóna riasnatého 

Veľmi dobrá pomôcka ktorú si viete kúpiť je Plagát keďže stále vznikajú nové farebné mutácie tak v tomto plagáte neje obsiahnuté všetko. Plagát bol vytvorený v roku 2020.

Bez vzoru „patternless“

1táto farebná variácia sa opisuje veľmi jednoducho – celé telo gekóna je súvislo sfarbené jednou farbou. Jednofarebné jedince, u ktorých sa objavuje malý počet bodiek sa označujú ako dalmatíny bez vzoru. U gekónov, ktoré môžeme označiť ako patternless sa môžu tiež vyskytnúť náznaky bledších škvŕn (portholes), okrajové, alebo kolenné čiapky v kontrastnej farbe, hroty rias a červenanie. Chvost tejto variety môže byť akejkoľvek farby. Zvyčajne sa popisuje konkrétnou farbou, ako napríklad červená bez vzorovania, žltá bez vzorovania, pri pálenej hnedosivej hovoríme o jelenicovej farbe.

Dvojfarebný „bi-color“

2je obdoba sfarbenia patternless, avšak na tele sú prítomné dve odlišné farby a to jednu farbu na hlave a chrbte, ďalšiu farbu na tele na nohách, pričom tieto farby sú si navzájom príbuzné. Takže napríklad olivový bi-color má na hlave a chrbte jeden odtieň olivovej a na zbytku tela iný odtieň olivovej farby. Chvost môže byť opäť akejkoľvek farby.

Plameň „flame“

nazývaný tiež prúžok – stripe, alebo oheň – fire, gekón má na tele dve odlišné kontrastné farby. Identifikačná farba je tá, ktorú má jedinec na tele a na nohách. Kontrastná farba, ktorá je zvyčajne biela, krémová, žltá, alebo oranžová sa objavuje na hlave a chrbte medzi riasovými hrebeňmi. V tejto kontrastnej farbe sa môžu vyskytnúť aj medzery, stále sa však považuje za „flame“. Teda gekón s červeným telom, žltou hlavou a chrbtom sa označuje ako červený flame, alebo červeno-žltý flame, kde je farba bokov a nôh uvádzaná vždy ako prvá v poradí. Keby bol označený ako žlto červený flame, jednalo by sa o gekóna so žltým telom a červeným chrbtom „kto by nechcel vlastniť takýto unikát“…. Náznaky vzorovania sa môžu objaviť aj pozdĺž tela a na končatinách, ale len v minimálnej miere.

Krokva „chevron“

je varianta „flame“, u ktorej vidíme medzi chrbtovými hrebeňmi veľmi výrazný vzor v tvare „V“, ktorý je vyobrazený pozdĺž celého chrbtového pruhu. Niekedy je označovaný ako „chevron flame“, flame chevron“, „chevron back“, ak nie je vzor tvarovaný do písmena „V“, radíme jedinca do varianty „flame“

Tiger a žíhanie „brindle“

Tieto farebné varianty sa často používajú spoločne, pretože je medzi nimi len malý rozdiel. Skupina zahŕňa tigrovanie, žíhanie, hrubé tigrovanie a „extrémne“ žíhanie. Stručne povedané sa jedná o gekóny s jednou základnou farbou na hlave, tele, hrudníku a nohách, s kontrastnou farbou(zvyčajne tmavšou“, ktorá sa objavuje vertikálne pozdĺž bokov a niekedy aj na chrbte. Táto kontrastná farby tvorí buď spojité, alebo lomené pruhovanie. Tigre a žíhaní jedinci môžu mať hlavu a chrbát sfarbené odlišne od farby zbytku tela. Treba však poznamenať, že u mláďat s touto farebnou varietou môže počas vývoja dôjsť k rozpadu, alebo naopak zosilneniu pruhovania a to aj niekoľko krát do dosiahnutia finálnej veľkosti. Z tohto dôvodu sú mláďatá označované ako „tiger/ žíhané až do dosiahnutia dospelosti, kedy je možné presnejšie popísať ich sfarbenie.

Tiger

vzor sa javí ako zvislé pruhy, často tmavšie, ako základná farby, ktoré sa tiahnu od chrbta v neprerušovanej línii až po brucho. Tieto pásy môžu, ale nemusia prechádzať medzi chrbtovými hrebeňmi. Kľúčom je, že vzor je zobrazený v jasných a neprerušovaných pruhoch.

Hrubo pruhovaný tiger „bold stripe“

rovnako ako tiger popísaný vyššie majú aj tieto gekóny na sebe vzorovanie v podobe vertikálnych pruhov, ale je medzi nimi podstatný rozdiel v tom, že u hrubo pruhovaného tigra sú pásy hrubé, celistvé po celej dĺžke a prechádzajú od brucha cez chrbát a končia na bruchu na opačnej strane.

Žíhanie – „brindle“

varianta podobná tigrovi, len ich pruhy sú neúplné, prerušované a väčšinou nesiahajú až do chrbtového lemu. Žíhanie sa miestami rozpadáva na vertikálne retiazky bodiek a ukazuje sa najmä na bokoch a bruchu. Rozdiel od tigra je teda neúplnosť pruhov.

Extrémne žíhanie – superbrindle

varianta je podobná klasickému žíhaniu, ale je prítomných oveľa viac pruhov. Na rozdiel od štandardného žíhania sú prúžky prítomné na celom tele včetne hlavy, nôh a krku. Najlepšie príklady superbrindle sú pruhované tak, že nie je možné rozlíšiť, či sa jedná o tmavého jedinca s bledými pruhmi, alebo o bledého jedinca s tmavými pruhmi.

Harlekýn

Je najpodobnejší variant „Flame“. Hlavným rozdielom je početnosť vzorov. Harlekýni majú jednu farbu na väčšine tela, ktorú označujeme ako základná farba a druhú – kontrastnú farbu na hlave, chrbte, nohách a po stranách brucha. Základná farba je identifikačná farba, teda napríklad žlto sfarbený jedinec s krémovým vzorovaním je označovaný ako žltý krémový harlekýn. Najviac reprezentatívne jedince tejto varianty sú tie s najväčším kontrastom medzi základno farbou a vzorovaním, ale vyskytujú sa v mnohých farebných kombináciách , z ktorých mnohé dostali svoje vlastnú kvalifikáciu práve na základe kombinácie farieb, charakteru vzorovania a počtu farieb prítomných vo vzorovaní. Variantu harlekýn teda rozdeľujeme na podkategórie.

Blonde

podkategória harlekýna, ktorá sa vyznačuje veľkým kontrastom medzi základnou farbou a vzorovaním. Ideálny blondín má čiernu, alebo takmer čiernu základnú farbu a bielu, alebo takmer bielu farbu vzorovania a toto sa tiahne od špičky nosa až po koreň chvosta.

Halloween

podkategória harlekýna s vysokým kontrastom farieb, a to čiernej a oranžovej. V stave „fired down“ vyzerá ako sivo-oranžový, alebo levanduľovo-oranžový, ale po prechode do stavu „fired up“ je základná farba čierna, až takmer čierna a vzorovanie je jasne oranžové, nikdy nie žlté, krémové, alebo biele.

Creamsicle

podkategória harlekýna pomenovaná podľa smotanovo-karamelovej zmrzliny. Pôvodne bol definovaný ako oranžová základná farba s krémovým, alebo bielym vzorovaním, aj keď v poslednej dobe sa začalo toto pomenovanie používať aj pre gekóny so žltou základnou farbou. Tieto je však vhodnejšie nazývať žlto-krémovými harlekýnmi.

Trojfarebný, označovaný tiež ako „Calico“

je podkategória harlekýny s tromi odlišnými farbami. Základná farba je obvykle levanduľová, alebo červená a dve farby vzorovania, väčšinou oranžová až žltá s krémovou až bielou. Ideálny jedinec tohto sfarbenia má farby vzorovania zastúpené rovnakým dielom.

Biela stena (White wall)

podkategória harlekýna, ktorého vzorovanie obsahuje pevný blok bielej farby v dolnej polovici brucha. Ostatné vzorovanie môže byť ľubovoľné, vždy je však prítomná biela spodná časť brucha a zreteľná bočná čiara bielej farby. Ak nie je prítomná táto čiara, označujeme jedinca ako harlekýna, prípadne extrémneho harlekýny, v závislosti na množstve vzorov.

Mocha, tiež známy ako Mocha so smotanou

je podkategória harlekýna, pre ktorú je typické hnedé základné sfarbenie v stave „fired up“. Mnoho jedincov má hnedú základnú farbu aj v stave „fired down“, preto je na mieste poznamenať, že pri definovaní Mocca je hnedá základná farba v stave „fired up“ a to v ideálnom prípade farba kvalitnej mliečnej čokolády. Farba vzorovania je takmer vždy krémová.

Extrémny harlekýn

kombinácia farieb je ľubovoľná, to čím sa odlišuje od klasického harlekýna je hojnosť vzorovania. Zatiaľ čo klasický harlekýn má po bokoch a na bruchu viac základnej farby, ako vzorovania, u extrémneho harlekýna je vzorované celé telo, vrátane bokov, krku a nôh. Niekedy je vzorovanie prítomné aj na spodnej strane brucha. Ideálny extrémny harlekýn má na sebe viac vzorovania ako základnej farby.

Pinstripe

Vedú sa debaty na tému, či je pinstripe farebná varianta, alebo štrukturálny znak a zatiaľ sa nenašiel žiadny konsenzus. Varianta, alebo znak Pinstripe sa vyznačuje pozdĺžnymi pruhmi prechádzajúcimi od základne krku cez chrbtové lemy po koreň chvosta. Tieto pásy sú zvyčajne tvorené zvýrazneným odtieňom sekundárnej farby, avšak v podkategóriách sa nachádza aj „pinstripe“, ktorý zvýraznenie bledšej z farieb nemá. Pinstripe sa tiež delí podľa toho, koľko percent chrbtového lemu je zvýraznených. Na prvý pohľad sa môžu podobať variante „flame“, „harlekýn“, v tomto prípade je rozdiel definovaný práve zvýraznenými pruhmi na chrbtových lemoch.

Pin-dashed

má pozdĺž chrbtových lemov zvýraznenie v podobe podlhovastých pásikov – pomlčiek. Ak je okrem týchto pomlčiek zároveň prítomný kontrastný vzor, hovoríme o pin-dashed harlekýnovi.

Nízkopercentný pinstripe

tiež známy ako čiastočný pinstripe je podvarianta pinstripe, ktorá má menej ako 50% zvýraznenia v oblasti chrbtových lemov. Tak, ako v predchádzajúcom prípade môže gekón vykazovať aj iný typ vzorovania, kedy napríklad pri harlekýnovi používame označenie nízkopercentný pinstripe harlekýn, aj keď častejšie bude definovaný jednoducho ako čiastočný pinstripe.

Vysokopercentný pinstripe

predĺžené riasy na chrbtových lemoch sú znova zvýraznené bledšou, bielou, alebo krémovou farbou, avšak jej zastúpenie je viac ako 50% a menej ako 100%. Tiež býva označovaný ako čiastočný pinstripe a rovnako ako u predošlých aj uňho môže byť prítomný iný vzor, kde sa používa toto označenie ako prívlastok.

100% pinstripe

od predošlých sa líši tým, že zvýraznené chrbtové lemy sú neprerušované v celej dĺžke od hlavy až po koreň chvosta. Ak čo i len jediná šupina chrbtových lemov nie je zvýraznená, nie je možné jedinca považovať za 100% pinstripe. Tak ako u predošlých aj 100% pinstripe môže byť ako prívlastok použitý pre farebnú variantu u ktorej sa vyskytuje tento znak.

Fantómový pinstripe

vyzerá to, že existujú viaceré klasifikácie podkategórie fantómových pinstripe, preto sme ich rozdelili na tri pod-podkategórie Phantom A, Phantom B a Phantom C a to z dôvodu, aby sme poukázali na zásadné rozdiely medzi nimi. Tieto však pri určovaní farebnej varianty nie sú používané, teda nikdy neuvidíte nikoho predávať phantom A pinstripe gekóna a keď ho budete chcieť pod týmto označením predať vy, budú na vás chovatelia pozerať, ako na čudáka.

Fantóm A – Chrbtové lemy sú zvýraznené bielou, alebo krémovou farbou, ale na rozdiel od klasických pinstripe, ktoré majú priestor medzi chrbtovými lemami vyplnený farbou, alebo vzorovaním kontrastujúcim so základnou farbou, fantóm má základnú farbu aj na chrbte. Zvýraznenie chrbtových lemov sa vyjadruje podľa percent pokrytia lemov kontrastnou farbou, teda nízkopercentný, vysokopercentný, pin-dashing a 100% fantómový pinstripe.

Fantóm B – chrbtové lemy majú rovnakú farbu, ako je základ, nie sú zvýraznené bielou, ani krémovou farbou, ale sú pozoruhodne predĺžené, čím vytvárajú ľahko rozoznateľný vzor. Fantóm B môže byť tiež vysokopercentný, nízkopercentný, 100 % a len ťažko je predstaviť si pin dashed fantóma B.

Fantóm C – chrbtové lemy sú tmavšie ako základná farba jedinca. V skutočnosti sú v tomto popise vidieť len veľmi vzácne, obvykle sa jedná o tmavo oranžovú farbu na svetlo oranžovom, alebo žltom základe. Inak bývajú skôr znakom u inej farebnej varianty, napríklad u harlekýna. Tmavé chrbtové lemy sa taktiež vyjadrujú v percentuálnom zastúpení v rámci chrbtových lemov.

Reverzný pinstripe

varianta sa vyznačuje tmavou čiarou prebiehajúcou pozdĺž chrbtových lemov na ich vonkajšom okraji. Zvyčajne je vidieť len u jedincov s pomerne svetlou základnou farbou, u tmavších by neboli čiary viditeľné.

Dalmatíny

Dalmatínske bodkovanie je v skutočnosti znakom, nie farebnou variantou, ale sú ako varianta často popisovaní a delení na podvarianty, preto bolo potrebné ich definovať. Dalmatínci sú jednoducho gekóny so škvrnami. Škvrny môžu byť na ľubovoľnej variante, teda existuje napr. jednofarebný dalmatín, dalmatínsky harlekýn, dalmatínsky tiger a t.ď. Veľkou zaujímavosťou tohto znaku je, že sa s ním gekón obvykle nerodí a škvrny sa začínajú objavovať časom. Chovatelia používajú na popis vyvíjajúceho sa dalmatína frázu „obsypať sa bodkami“, čo znamená len toľko, že sa na jedincovi objavujú stále nové škvrny a chcú tým dať najavo potenciál jedinca k splodeniu mláďat so schopnosťou „vyhádzať sa“. Tiež sa používajú termíny, ako superdalmatínsky potenciál, čo je opis predpokladu, že gekón v čase dosiahnutia dospelosti dosiahne toto vzácne sfarbenie. Konečné množstvo škvŕn dosahujú, keď majú hmotnosť okolo 20 gramov, vo veku 2 roky sa už ďalšie škvrny netvoria. Kvalita dalmatínov je determinovaná počtom, veľkosťou a rozložením škvŕn na tele a čím viac a väčších škvŕn na sebe jedinec má, tým je považovaný za kvalitnejšieho.

Strakatý dalmatín (speckled dalmatian)

takto označujeme jedincov, ktorí majú málo škvŕn. Najčastejšie sú čiernej farby, ale u tejto podvarianty je akceptovateľná akákoľvek farby bodkovania.

Dalmatín

jedná sa o jedinca, ktorý má dostatok škvŕn, rovnomerne rozdelených po celom tele. Tieto môžu byť v ľubovoľnej farbe, ale najčastejšie sú čierne. Vedú sa diskusie na tému, koľko škvŕn musí mať dalmatín, aby ich bolo dostatok, väčšina diskutujúcich sa však zhoduje, že na túto klasifikáciu je potrebné, aby mal na sebe gekón minimálne 50 škvŕn.

Superdalmatín

ide o variantu, vyznačujúcu sa výrazne veľkým množstvom škvŕn, ktoré pokrývajú celé telo. Opäť existuje diskusia na tému, koľko škvŕn musí mať dalmatín, aby spĺňal túto kvalifikáciu. Zdá sa, že okrem počtu a veľkosti škvŕn záleží aj na mieste ich výskytu. U jedincov s obrovskými škvrnami by bolo možné konštatovať, že sa jedná o superdalmatína aj keby ich bolo menej ako 50, u jedinca s malými škvrnami by na superdalmatínca nestačilo ani viac ako 100 škvŕn. Existuje nespočetné množstvo definícií, najjednoduchšie je však použiť zdravý sedliacky rozum – ak sa musíte pýtať, či je dalmatínec „super“, tak super nie je a toho „super“ spoznáte na prvý pohľad.

Korenený/prskaný dalmatín (peppered/freckled)

ide o jedincov s veľmi malými škvrnami. Definícia je používaná len vo vzťahu k veľkosti škvŕn, nie ich počtu, ani farbe. Prskaný gekón môže mať na tele len niekoľko škvŕn, alebo nimi môže byť pokrytý od hlavy až po chvost.

Atramentové škvrny (Ink spot)

týmto termínom nazývame jedincov s veľmi veľkými škvrnami. Tieto môžu byť dosť škaredé a trocha sa podobajú na škvrnu atramentu, od čoho je odvodený názov . Definícia varianty sa vzťahuje iba na popis škvŕn, nie na ich počet. Ink spot môže mať len niekoľko škvŕn, alebo nimi môže byť pokrytý od hlavy po chvost. Škvrny môžu mať akúkoľvek farbu.

Olejová škvrna (oil spot)

jedinci s ľahko tónovanými škvrnami, často v sivej, alebo „zelenej“ farbe (zelenú farbu pigment ciliátov v skutočnosti neobsahuje) V podstate sú to nie cekom vyvinuté čierne škvrny. Ak sa vyskytujú u mladých jedincov, budú tmavnúť pri každom zvlečení kože, až kým škvrny nezčernajú. Ak však počas života netmavnú, môžeme jedinca označiť ako in spot dalmatína.

Červená škvrna (red spot)

jedince tejto podvarianty dalmatína majú červené škvrny, tým by mohol popis skončiť, ale existuje rozdielna kvalifikácia v rámci podvarianty. Ak má gekón väčšinou čierne škvrny a niekoľko červených, nazývame ho dalmatín s červenými škvrnami. Ak je väčšina škvŕn červenej farby, nazývame ho červeno škvrnitý dalmatín.

Biela škvrna (white spot)

aj keď dnes už existuje skutočne vydarený projekt gekóna s bielym vzorovaním (lilly white), veľká väčšina gekónov označovaných termínom white spot v skutočnosti biele škvrny nemajú a jedná sa o predĺžené telové doštičky známe ako okienka, ktoré sú často bez obsahu pigmentu, čo sa v kontraste so základnou farbou javí ako biela farba. Ak sú okienka len trocha predĺžené, vytvárajú ilúziu škvrny.

Zhluk škvŕn (cluster spotting)

jedince tejto varianty majú po tele zhluky škvŕn. Okrem zhlukov môžu byť prítomné aj samostatné škvrny. Neexistuje stanovený štandard určujúci koľko škvŕn musí byť zoskupených, aby sa jednalo o ich zhluk, ale musí existovať viac ako jedno miesto na tele, kde sa zhluk nychádza. Čím viac škvŕn v zhlukoch a čím viac zhlukov, tým je jedinec tohto podvariantu dalmatína kvalitnejší. Zhluky a jednotlivé škvrny môžu mať ľubovoľnú farbu, alebo kombináciu farieb.